اصلاح بند (ج) تصویب‌نامه شماره 72331 ت50924ک مورخ 26 6 1393

اصلاح بند (ج) تصویب‌نامه شماره 72331 ت50924ک مورخ 26 6 1393

مرجع تصویب: دبیر هیات دولت

سال هفتاد شماره 20272

شماره79481/50924 14/7/1393

اصلاح بند (ج) تصویب‌نامه شماره 72331/ت50924ک مورخ 26/6/1393

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

نظر به اینکه در بند (ج) تصویب‌نامه شماره 72331/ت50924ک مورخ 26/6/1393 عبارت «معاملات کوچک» به اشتباه «معاملات متوسط» تحریر گردیده است، لذا مراتب جهت اصلاح اعلام می‌شود.

دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی میرزایی

نوع :تصویب نامه

شماره انتشار :20272

تاریخ تصویب :93/7/14

 

تاریخ ابلاغ :93/7/14

مرجع تصویب: دبیر هیات دولت

سال هفتاد شماره 20272

شماره79481/50924 14/7/1393

اصلاح بند (ج) تصویب‌نامه شماره 72331/ت50924ک مورخ 26/6/1393

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

نظر به اینکه در بند (ج) تصویب‌نامه شماره 72331/ت50924ک مورخ 26/6/1393 عبارت «معاملات کوچک» به اشتباه «معاملات متوسط» تحریر گردیده است، لذا مراتب جهت اصلاح اعلام می‌شود.

دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی میرزایی

نوع :تصویب نامه

شماره انتشار :20272

تاریخ تصویب :93/7/14

تاریخ ابلاغ :93/7/14

هیج مقاله ای در این دسته موجود نیست ، اگر نام زیر دسته ها نمایش داده می شود، آن ها شامل مقالاتی هستند.

تماس فوری 02144850335