الحاق ماده (34) به اساسنامه شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

الحاق ماده (34) به اساسنامه شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

مرجع تصویب: هیات وزیران

شماره ویژه نامه: 722 سه‌شنبه،22 مهر 1393

سال هفتاد شماره 20275

الحاق ماده (34) به اساسنامه شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

شماره80907/ت45467هـ 16/7/1393

الحاق ماده (34) به اساسنامه شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران

وزارت نیرو

هیأت وزیران در جلسه 5/6/1393 به پیشنهاد شماره 100/60/45971/92 مورخ 9/11/1392 وزارت نیرو و به استناد ماده واحده قانون استفساریه در خصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمانها، مـؤسسات، شرکتها و مؤسسات دولتـی و وابسته به دولـت ـ مصوب1377ـ تصویب کرد:

متن زیر به عنوان ماده (34) به اساسنامه شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایـران موضـوع تصویـب‌نامه شمـاره 2730/ت28225هـ مـورخ 20/3/1382 اضافه می‌شود:

ماده34ـ شرکت مجاز است در ازای ارایه خدمات موضوع ماده (7) با تصویب مجمع عمومی تا دو درصد از درآمدهای شرکت‌های آب منطقه‌ای و شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان و شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران را در قالب بودجه سالانه به منظور تأمین بخشی از هزینه‌های خود دریافت و با توجه به امکانات فنی، علمی و تحقیقاتی خود خدمات لازم را در زمینه‌های مرتبط با فعالیت شرکت به سایر دستگاهها و مؤسسات در قبال حق‌الزحمه ارایه نماید.

این مـتن به موجب نامه شماره 2139/102/93 مورخ 9/7/1393 شورای نگهبان تأیید شده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نوع :آراء و نظریات

شماره انتشار :20275

تاریخ تصویب :93/6/5

تاریخ ابلاغ : 93/6/5

دستگاه اجرایی : وزارت نیرو

 

 

هیج مقاله ای در این دسته موجود نیست ، اگر نام زیر دسته ها نمایش داده می شود، آن ها شامل مقالاتی هستند.

تماس فوری 02144850335