;علی خسروی

علی خسروی


وکیل دادگستری، پذیرفته شده آزمون وکالت با رتبه۹


شماره تماس: 09129634787

مرکز انجام کلیه دعاوی حقوقی از قبیل :دعاوی ملکی، خلع ید، تخلیه، رفع تصرف عدوانی، وصول طلب، الزام به تنظیم سند رسمی، توقیف اموال،و...

دعاوی خانوادگی از قبیل: طلاق، نفقه، مطالبه مهریه، تمکین، حضانت، فسخ نکاح و... دعاوی کیفری از قبیل: سرقت، خیانت درامانت، جعل و استفاده از سند مجعول، قتل، ضرب و جرح، فروش مال غیر، کلاهبرداری، و...

دعاوی ثبتی از قبیل: افراز، تفکیک، اختلافات ثبتی ، وصول مطالبات از طریق اجرای ثبت، اخذ سند تفکیکی و مشاعی، همچنین دعاوی مربوط به تقسیم ترکه، ارث، اخذ گواهی انحصار وراثت و ...

هیج مقاله ای در این دسته موجود نیست ، اگر نام زیر دسته ها نمایش داده می شود، آن ها شامل مقالاتی هستند.

تماس فوری 02144850335