مشاوره حقوقی با وکلای پایه یک دادگستری:

021-44872230

021-44820428

021-44722230

021-44872231

02144850335

یکشنبه, 02 شهریور 1399 ساعت 13:30

مجازات تجاوز به ملک شخصی دیگران چیست؟

سوالات حقوقی ملک

مجازات تجاوز به ملک شخصی دیگران

سوالات حقوقی املاک | وکیل املاک

دعوای تصرف یکی از موضوعات مهمی است که امروزه در دادگاه‌ها بسیار مطرح می‌شود. بر اساس قانون اسلامی، اگر شخصی مال دیگری را غصب کند و به ملک او تجاوز کند، مؤظف است عین همان مال را به صاحب آن برگرداند. در غیر این صورت با حکم دادگاه از او خلع ید می شود. همچنین اگر شخصی به ملک دیگری تجاوز به ملک شخصی دیگران و در آن ساخت و ساز کند،، در این صورت نیز باید پس از بازگرداندن زمین به حالت نخست، عین زمین را به صاحب آن بازگرداند.

تصرف زمین توسط همسایه: 

این مسئله اغلب در آپارتمان‌ ها اتفاق می‌افتد. به عنوان مثال می توان گفت فردی به میزان یک تا دو متر به ملک مجاور تجاوز می‌کند که اگر از ملک، رفع تجاوز می شد، لازم بود که چندین واحد آپارتمان تخریب شود.

در این گونه موارد چنانچه مشخص شود که شخصی که به ملک مجاور تجاوز کرده است، قصد تجاوز به ملک را نداشته و در اثر ناآگاهی و اشتباه یا هرعلت دیگری بوده که سازنده بنا از آن بی اطلاع بوده، تجاوز محسوب شود و میزان ضرر مالک جزئی باشد، می‌توان از تخریب ساختمان جلوگیری کرد.

در چنین مواردی کلی بودن خسارت بستگی به تشخیص دادگاه خواهد داشت و اگر به نظر دادگاه خساراتی که متوجه مالک می‌شود، جزئی باشد دادگاه به پرداخت قیمت زمین به مقدار تجاوز و تمام خسارات وارده به مالک و اصلاح اسناد مالکیت حکم خواهد داد.

سوالات حقوقی | مجازات تصرف ملک دیگری:

اگر شخصی بخواهد به زور و اجبار وارد ملکی شود که متعلق به دیگری است اعم از آن‌ که محصور باشد یا نه، و یا اینکه به محض ورود با اجبار نباشد اما بعد از اخطار همچنان به تصرف و ماندن در آن ملک ادامه دهد علاوه بر اینکه باید از تصرف ملک دست بردارد، به یک تا شش ماه حبس نیز محکوم می‌شود.

سوالات حقوقی | تصرف ملک دیگری:

برای تحقق جرم ورود به ملک دیگری به صورت غیر قانونی، با استفاده از زور لازم است که یک سری شرایط وجود داشته باشد که در اینجا به آن اشاره شده است:

  • ورود به ملک با توف در آن، با قهر باشد. یعنی مرتکب جرم با اعمال زور و اجبار و بدون رضایت مالک یا متصرف، وارد محلی شود.

اگر شخصی به زور وارد ملکی نشده باشد اما بعد از اخطار همچنان در ملک باقی بماند مرتکب جرم شده است. 

  • گاهی اوقات شخصی ممکن است مالک ملکی باشد اما ملک خود را در برابر مبلغی به مستاجر اجاره داده باشد.

در این مواقع صاحب خانه نمی تواند بدون اجازه مستاجر وارد ملک شود. چون در این حآۀـ، مستاجر به عنوان متصرف ملک محسوب می شود و هز شخص دیگری اگر با قهر و زور وارد ملک شود مرتکب جرم شده است.

 

سوالات حقوقی املاک | موسسه حقوقی حامیان عدالت

منتشرشده در طلاق
یکشنبه, 05 مرداد 1399 ساعت 21:39

طلاق از طرف زن به دلیل نپرداختن نفقه

طلاق از طرف زن به دلیل نپرداختن نفقه

سوالات حقوقی طلاق | سوالات حقوقی خانواده

سوالات حقوقی طلاق

سوالات حقوقی طلاق | سوالات حقوقی خانواده

بر اساس قانون زمانی که زنی به عقد دائم مرد در می آید، مرد مؤظف است در صورت تمکین زن نفقه او را پرداخت کند. در یکی از بندهای شروط ضمن عقد آماده است که چنانچه بر دادگاه ثابت شود که مرد علیرغم تمکین زن، شش ماه نفقه زن خود را پرداخت نکرده باشد می تواند در صورت درخواست زن مبادرت به صدور حکم طلاق نماید.

در اینجا ممکن سوالی برای همه پیش بیاید که آیا زن باید حکمی در باب محکومیت شوهر داشته باشد مبنی بر نپرداختن مهریه تا بتواند بر اساس آن درخواست طلاق بدهد؟

در بیشتر محاکم قضایی زمانی که زن حکم محکومیت شوهر به پرداخت نفقه را نداشته باشد و آن را به عنوان دلیلی، پیوست دادخواست طلاق نکند دادگاه نیز از پذیرش دعوی طلاق به درخواست زن به این جهت امتناع می کند و رای را به طلاق نمی دهد در صورتی که در بسیاری از دادگاه ها نیز معتقدند قانون کذار صرف اثبات تخلف شوهر از پرداخت نفقه با وجود تمکین زن و احراز این موضوع درجریان دعوی طلاق به درخواست زن ناشی از ترک انفاق را کافی برای پذیرش دعوی طلاق به درخواست زن می دانند و حکم طلاق را صادر می کنند.

یکی از مواردی که زن می تواند به استناد آن درخواست طلاق دهد طلاق به علت عدم پرداخت نفقه است. بر اساس قانون در عقد دائم نفقه زن بر عهده شوهر است و تکلیف به پرداخت نفقه همسر از زمان وقوع عقد نکاح برای مرد آغاز می‌شود، مشروط بر اینکه زن بدون مانع مشروع از ایفای وظایف زوجیت امتناع نکرده باشد.

سوالات خانواده | طلاق از طرف زن

 

مراحل درخواست طلاق | سوالات حقوقی خانواده

برای درخواست طلاق در صورتی که نفقه پرداخت نشده باشد و با در دست داشتن سند ازدواج و مدارک شناسایی می تواند به دادگاه خانواده، دادسرا و یا شورای حل اختلاف مراجعه کند. در این دعاوی که اختلاف بین دو طرف درباره پرداخت نفقه است و مدعی شوهر می باشد، وی مؤظف است دلایل پرداخت نفقه را به دادگاه ارائه دهد. 

اگر حکم دادگاه به نفع زن ضادر شود و مرد پس از قطعیت حکم از اجرای آن امتناع ورزد و یا در صورتی که ناتوانی شوهر برای دادگاه محرز گردد بر اساس قانون زن می تواند برای طلاق به دلیل عدم پرداخت نفقه به دادگاه خانواده مراجعه کند. 

شرایط داشتن استطاعات مالی برای پرداخت نفقه از طرف مرد که در قانون حمایت از خانواده آمده است، به مواردی که طلاق به دلیل عدم پرداخت نفقه درخواست می شود تسری ندارد زیرا در قانون مدنی آمده است که عجز شوهر از پرداخت نفقه را هم از مواردی عنوان داشته که زن می تواند تقاضای طلاق دهد و عدم امضای شروط موجود در عقدنامه توسط شوهر نیز نمی تواند اسقاط کننده حق درخواست طلاق به دلیل عدم پرداخت نفقه باشد.

 

 

موسسه حقوقی حامیان عدالت

منتشرشده در طلاق

سوالات حقوقی مواد مخدر | سوالات حقوقی

سوالات حقوقی مواد مخدر | وکیل مواد مخدر | وکیل دعاوی مواد مخدر

 

مجازات کسی که بذر خشخاش را نگهداری می کند چیست؟

مجازات افرادی که بذر خشخاش یا بذر هرگونه مواد مخدری به نیت کشت آن نگهداری یا حمل می کند به صد هزار تا سه ملیون ریال جریمه نقدی و هفتاد ضربه شلاق است. 

بر اساس ماده 2 قانون مبارزه با مواد مخدر، علاوه بر امحاء کشت بر اساس میزان کشت در بار اول جریمه نقدی، در بار دوم 50 تا 500 میلیون ریال جریمه به صورت نقدی و در بار آخر نیز 30 تا 70 ضربه شلاق است. 

چهارشنبه, 24 بهمن 1397 ساعت 14:16

مالکیت مشترک چیست

 سوالات حقوقی | وکیل املاک

 وکیل دعاوی املاک | وکیل املاک | سوالات حوقی املاک

مالکیت مشترک چیست:

در این مقاله وکیل دعاوی املاک به برسی مالکیت مشترک و این که در چه شرایطی مالکیت مشترک به وجود می آید.

مالکیت مشترک در برخی از مواقع افراد به دلیل های مختلفی مانند ناتوانی در پرداخت قیمت ملک یا زمین چند نفر تصمیم می گیرند که یک ملک  یا زمین را به صورت مشترک خریداری کنند. و در برخی از شرایط خاصی یک ملک به دو نفر به ارث می رسد که به آن ملکیت قهری گفته می شود.  وکیل املاک

در این مواقع یکی از شرکا می توانند با خرید یا فروش سهم خود تمامی سهم را به شریک خود بدهد. و فرد می تواند مالک کل مال شود. 

سوال: آیا شریک دیگر می تواند مانع از فروش سهم شریک خود به دیگری شود، آیا این امکان وجود دارد که یکی از شرکا به سایر شرکا اولویت داشته باشد، و در صورتی که یکی از شرکا راضی به فروش سهم خود به شریک خود نباشد آیا اجبار وجود دارد؟

 

با توجه به سوالات پیش آمده موضوع حق شفعه پیش می آید؟

در اصطلاح شفعه به معنی این است که دو نفر به صورت شراکتی باغ یا زمینی را خریداری کرده باشند. اگر هر کدام از شرکا حقشان را به غیره بفروشند شریک دیگر می تواند آن مبلغ را به آن فرد بدهد و آن سهم را زمینه سهم خود کند. که این حق را شفعه و صاحب حق را شفیع می نامند. به این معنا که اگر دو نفر در زمین یا باغی شریک باشند و یکی از شرکا بدون اجازه و اطلاع دادن به شریکش سهم خود را بفروشد . شریک می تواند همان مقادار پولی که خریدار بابت نصف ملک را به شریکش داده است پرداخت کند و به سهم خود ضمیمه کند.  وکیل املاک

شرایط حق شفعه:

1- در صورتی که یکی از شرکا سهم خود را به عنوان مهر یا به عنوان صلح داده باشد. در این صورت حق شفعه به شریک تعلق نمی گیرد.

2- اگز بیش از دو نفر در ملک شریک باشند به هیچکادم حق شفعه تعلق نمی گیرد.

3- در ملکهایی که تقسیم بندی شده است حق شفعه به هیچکادم تعلق نمی گیرد.

4- در صورتی یکی از شرکا مسلمان و در صورتی که یکی دیگر از شرکا کافر باشد حق شفعه به شریک کافر تعلق نمی گیرد فقط به مسلمان تعلق می گیرد.

5- به ملکهایی که وقف شده است حق شفعه تعلق نمی گیرد.

 

 

منتشرشده در مالکیت مشترک

سوالات حقوقی قتل | وکیل دعاوی قتل

 رضایت اولیای دم

آیا رضایت اولیای دم می تواند قاتل را از زندان آزاد می شود:

اگر کسی مرتکب قتل عمد شود و اولیای دم مقتول رضایت دهند اگر دادگاه تشخسص دهد که عملش موجب اختلال در جامعه می شود یا این احتمال باشد که سایر افراد جامعه از قانون سوئ استفاده می کنند دادگاه می تواند بین سه تا 10 سال به قاتل را محکوم به زندان کند. پس بر این اثاث بعد از رضایت اولیای دم دادگاه بر اساس شرایط عمومی قاتل را مجازات کند. البته ناگوفته نماند این حکم در دیوان عالی کشور می تواند تجدید نظر شود. وکیل دعاوی قتل

شرایط بخشش یا قصاص قاتل

قتل به عنوان یکی از گناهان کبیره نام برده شده و در شرع نیز حرام می باشد و مرتکبان به قتل باید مجازات شوند. حکم صادر شده در قتل عمد قصاص می باشد اما با رضایت اولیای دم قاتل قصاص نمی شود و قصاص تبدیل به دیه می شود. وکیل دعاوی قتل

دیه ای که باید پرداخت شود به چه اندازه ای است؟

میزان دیه کامل 40 میلیون تومان است ولی اولیای دم و خانواده قاتل می توانند به میزان دیه کامل یا کمتر و بیشتر توافق کنند. وکیل دعاوی قتل

 

سوالات حقوقی قتل | وکیل دعاوی قتل

 فحاشی و نهدید به مرگ از طریق پیامک را چگونه می توان پیگیری کرد؟

برای شکایت باید به دادسرای محل وقوع جرم مراجعه کرد. اگر به صورت پیامک تهدید می شوید می توانید از طریق پلیس فتا اقدام به پیگیری کنید. وکیل دعاوی قتل

 

سوالات حقوقی قتل | وکیل دعاوی قتل

اگر مادری در زمان شیر دادن به بچه موجب خفه شدن او شود چه نوع قتلی می باشد؟

مادری که در خواب و ناخواسته باعث خفه شدن نوزاد شیرخواره خود می‌شود، این عمل او بدون هدف بوده است و در واقع مادر نه قصد کشتن فرزندش را داشته نه حتی به آن فکر کرده است، بلکه بی اختیار کودک خود را به قتل رسانیده و مرتکب خطای محض شده است.

 

قتل شبه‌ عمد چه ویژگی هایی دارد؟

در قتل شبه ‌عمد قاتل قصد رفتاری را نسبت به فرد دارد ولی قصد کشتن او را ندارد و کار قاتل نیز کشنده نیست ولی به طور اتفاقی باعث مرگ وی می‌شود. مثل این که شخص سالم و با جثه نسبتا خوبی را از جای کوتاهی پرت کنند ولی اتفاقا فرد مذکور پس از سقوط فوت کند.  وکیل دعاوی قتل

 

منتشرشده در وکیل دعاوی قتل
دوشنبه, 23 بهمن 1396 ساعت 08:16

انواع قتل

انواع قتل | سوالات حقوقی

  1. قتل عمد: کشتن با نیت قبلی
  2. قتل شبه عمد: قصد کتک زدن و آسیب رساندن به فرد باشد ولی به قتل منجر شود.
  3. قتل غیر عمد: بدون هیچ نیت قبلی اسیب رساندن قتل اتفاق بیوفتد.

مجازات قتل عمد: مجازات قتل غیر عمد قصاص می باشد که با رضایت اولیا مقتول دادگاه حکم قصاص را صادر می کند.

 

 

منتشرشده در وکیل قتل
شنبه, 14 بهمن 1396 ساعت 23:33

سوالات حقوقی چک

سوالات حقوقی بانکی | وکیل بانکی

سوالات حقوقی بانکی | وکیل دعاوی بانکی | سوالات حقوقی

 

گروه وکلای حامیان عدالت به شما کمک می کند که با صرف کمترین وقت و هزینه سوالات حقوقی خود  را با برسی راهکارهای حقوقی  در ضمینه چک، سفته، چک برگشتی.... را از وکیل های برجسته گروه وکلای حامیان عدالت بپرسید. وکیل بانکی

افراد معمولا روزی چند بار سری به بانک می زنند و زیاد با چک سروکار دارند .بهتر است قبل از اینکه با چک و مجازات آن آشنا نشدیم کاری نکنیم که بعداها پشیمان شویم . چک انواع مختلفی دارد و مجازات های زیادی هم دارد. با مراجعه به مطالب پایین می توانید بیشتر با آن آشنا شوید. وکیل بانکی

سوالات حقوقی بانکی

 وکیل بانکی در تهران

سواالات حقوقی بانکی

آیا از طریق وکیل اعطای تسهیلات ممکن می باشد و آیا وکیل می تواند ضامن موکل خود گردد؟

در صورتی وکالت امکان پذیر می باشد که وکیل بانکی در تمام امور موکل باشد و وکیل نمی تواند اعمالی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد. استفاده از تسهیلات بانکی نیز در صورتی امکان پذیر است که در وکالتنامه درج شده باشد و امضای قرارداد و استفاده از سرمایه مضاربه نیز شخصا توسط متقاضی صورت خواهد گرفت. ضمنا وکیل بانکی می تواند به عنوان شخصی حقیقی ضامن موکل خود گردد و ضمانت هیچ منع قانونی ندارد. وکیل بانکی

سوالات حقوقی بانکی

تعریف چک: چک سندی است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که در دست محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد کرده یا به دیگری واگذار می کند. وکیل بانکی

تعریف چک و انواع چک:

1_ چک عادی: چکی است که اشخاص به حساب خود واریز می کنند و تضمین آن اعتبار شخص صادر کننده آن است.

2_ چک مسافرتی: چکی است که بانک آن را صادر می کند و وجه آن توسط کارگزاران آن بانک پرداخت می گردد.

3_ چک تایید شده: چکی است که توسط اشخاص به حساب واریز می شود و توسط بانک تایید می شود.

4_ چک تضمین شده: چکی است که توسط بانک و به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه توسط بانک تضمین می شود. وکیل بانکی

 

سوالات حقوقی بانکی

برای افتتحاح حساب و سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت چه مدارکی لارم است؟

افراد حقیقی: تکمیل فرم، اص شناسنامه و اصل کارت ملی

افراد حقوقی: اصل شناسنامه و اصل کارت ملی مدیران، اصل مدارک ثبتی شرکت مانند اساسنامه، مدرک آخرین تغییرات شرکت، اظهارنامه شرکت و شناسنامه حقوقی شرکت. وکیل بانکی

 

حداقل سن برای افتتحاح حساب:

حداقل سنی که برای افتتحاح حساب لازم است سن 18 سال به بالا می باشد. در صورتی که شخصی برای افتتحاح حساب اقدام کند و کم تر از این محدوده سنی باشد باید توسط ولی یا قیم صورت گیرد. وکیل دعاوی بانکی

 آیا از طریق اینترنت می توان اقدام بهافتتاح حساب کرد؟

مشتریان می توانند با مراجعه به سایت بانک ها یا قرض الحسنه ها و انتخاب گزینه افتتاح حساب و با پر کردن فرم و وارد کردن مشخصات اقدام به افتتاح حساب به صورت اینترنتی نمایند. وکیل بانکی

 منظور از رمز اول و رمز دوم در حساب بانکی چیست؟

رمز اول و رمز دوم توسط خود بانک صادر می شود.

از رمز اول برای ورود به اینترنت بانک استفاده می شود. رمز دوم برای انتقال وجه به حساب های دیگر، پرداخت قبوض و خرید استفاده می شود. وکیل بانکی

 

سوالات حقوقی بانکی

وکیل دعاوی بانکی | بهترین وکیل بانکی 

 

سوالات حقوقی بانکی

مدیر حساب به چه کسی گفته می شود؟

مدیر حساب به فردی متخصص در امور بانکی گفته می شود که از میان کارشناسانی با تجربه و خلاقیت بالا انتخاب می شود و برای ارائه خدمات به مشتریان بانکداری آموزش دیده اند. مدیر حساب با تسلط بر دانش خدمات بانکی و با آگاهی از مسائل روز و با انجام مشاوره و کارشناسی جامع در تلاش است تا در کوتاه ترین زمان ممکن به نیاز مشتریان پاسخ دهد. سوالات حقوقی بانکی

وظایف مدیر حساب:

اجرای تمام مراحل خواسته و نیاز مشتری

هماهنگ کننده تمام جلسات و نشست ها

تهیه برنامه های مالی و اعتباری مورد نیاز

ارائه دهنده و هماهنگ کننده خدمات بانکی

رابط بانک و شرکت برای هماهنگی خدمات بانکی

 

سوالات حقوقی بانکی

پرکاربردترین عقود مشارکتی در ایران را نام ببرید؟

مشارکت حقوقی، مضاربه و مدنی از عقودی هستند که بانک ها می توانند در جهت تأمین منابع مالی در بخش های اقتصادی، کشاورزی و بازرگانی از آن بهره گیرند. وکیل بانکی

سوالات حقوقی بانکی

ریسک در نظام بانکی به چه معناست؟

ریسک در موسسات مالی، زبان بالقوه ای است که یا به صورت غیرمستقیم از محدودیت هایی که توانایی بانک را براب دستیابی به اهداف مالی خود کاهش می دهد به وجود می آید و یا به طور مستقیم از کاهش درآمد و سرمایه به وجود می آید. وکیل بانکی 

سوالات حقوقی بانکی | وکیل بانکی

كاركنان بانك ها تحت پوشش قانون كار قرار مي گردند؟

با توجه به آئين نامه استخدامي نظام بانكي براي تصدي مشاغل موقت كه به تصويب مجمع عمومي و شوراي عالي بانك ها رسيده است كاركنان بانك هایي كه براساس مقررات آئين نامه هاي مزبور به كار گرفته مي شوند قانونا“ مشمول مقررات استخدامي اين آئين نامه ها بوده و با اين لحاظ تحت پوشش قانون كار قرار نمي گيرند و رسيدگي به شكايات اين قبيل كاركنان قانونا“ از صلاحيت مراجع حل اختلاف خارج مي شود

 

موسسه حقوقی حامیان عدالت با کمک یک تیم از وکلای پایه یک دادگستری و با همکار ی بهترین وکیل بانکی تهران، آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی و قبول انواع پرونده های اقتصادی، کیفری، خانواده، طلاق، ملکی و... می باشد.

 

پاسخ به تمام سوالات حقوقی در موسسه حقوقی حامیان عدالتسوالات متداول حقوقی:

کارمزد صدور کارت نقدی چقدر است؟

کارت های نقدی بانک ها به صورت آنی و با کارمزد  صدور 23.000 ریال در شعبه صادر می شود و به مشتری تحویل می شود.

  • آیا از طریق خودپرداز می توان کارت نقدی را مسدود کرد؟

بله. در حال حاضر تنها از طریق دستگاه های  خودپردازی که WINCOR در بالای دستگاه درج شده است می توان با زدن دکمه سفید و وارد کردن شماره کارت و روز اول، کارت را مسدود کرد.

 

 

وکیل بانکی و مسائل حقوقی به برسی این موضوع می پردازد که چک چیست؟ و چه زمانی می توان چک را برگشت داد؟

چک چیست؟..... ادامه مطلب

چه زمانی می توان چک را برگشت داد؟....ادامه مطلب

انواع چک؟...... ادامه مطلب


 چک هایی که نمی توان با حکم کیفری برسی کرد؟.... ادامه مطلب


 مجازات چک بی محل؟.... ادامه مطلب


 حکم جلب برای صاحب چک تا چه زمانی می تواند اعتبار داشته باشد؟.....ادامه مطلب


 معنی مفاهیم چک روز، وعده دار، سفید تاریخ چیست؟..... ادامه مطلب

 

منتشرشده در سوالات حقوقی چک

سوالات حقوقی طلاق | سوالات حقوقی خانواده

سوالات حقوقی خانواده | سوالات حقوقی طلاق | وکیل طلاق

 سوالات منداول طلاق

در چه مواردی زن می تواند تقاضای طلاق کند:

وکیل دعاوی طلاق | طلاق توافقی | موسسه حقوقی

زن در صورت وجود هر کدام از موارد زیر می توان درخواست طلاق کند:

1. در صورت عدم پرداخت نفقه از سوی شوهر و در صورت ناتوانی شوهر از دادن نفقه.

2. در صورتی که دوام زنگی باعث بروز سختی زوجه شود. به این معنی که ادامه زندگی برای زن مشقت بار باشد. ((در ادامه باید به این نکته هم اشاره کرد که اثبات اینکه ادامه زندگی مشقت بار است به دلیل نبود رویه واحد در دادگاه کار سختی است.))

3. در صورتی که شوهر 4 سال مفقود الثر شود و حکم فوت ((که تشریفات خاص خود را دارد)) در مورد شوهر صادر شده باشد. لازم به ذکر است که اگر پیش از تمام شدن وقت تعیین شده. پیدایش شود شوهر می تواند با مراجعه به دادگاه حکم طلاق را فاقد اعتبار کند.

4. در صورت رعایت نکردن اصل قانون 1119 مدنی: به موجب این قانون زوجین می توانند هر شرطی که مخالف با شرایط عقد باشد را قبول نکرده و دخواست طلاق کنند. ((مثلا در زمان عقد شرط شود هر گاه شوهر زن دیگری بگیرد یا سوء قصد به جان زن کند یا هر گونه رفتاری که زندگی آن ها را غیر قابل تحمل کند. زن می تواند پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم خود را مطلقه سازد.))

شرایطی که در زمان عقد در پایان اسناد ازدواج درج می شود بایستی به امضای زوج و زوجه رسیده باشد.

 

 

گروه وکلای حامیان عدالت

 

منتشرشده در طلاق

اگر مؤسسه حقوقی حامیان عدالت توانسته در حل مشکلات حقوقی به شما کمکی کرده باشد می توانید با شماره هایی که در سایت درج شده تماس بگیرید تا وکلای ما پرونده حقوقی شما را به عهده گیرند. 

 

تماس فوری 02144850335