مشاوره حقوقی با وکلای پایه یک دادگستری:

021-44872230

021-44820428

021-44722230

021-44872231

02144850335

یکشنبه, 05 مرداد 1399 ساعت 21:39

طلاق از طرف زن به دلیل نپرداختن نفقه

طلاق از طرف زن به دلیل نپرداختن نفقه

سوالات حقوقی طلاق | سوالات حقوقی خانواده

سوالات حقوقی طلاق

سوالات حقوقی طلاق | سوالات حقوقی خانواده

بر اساس قانون زمانی که زنی به عقد دائم مرد در می آید، مرد مؤظف است در صورت تمکین زن نفقه او را پرداخت کند. در یکی از بندهای شروط ضمن عقد آماده است که چنانچه بر دادگاه ثابت شود که مرد علیرغم تمکین زن، شش ماه نفقه زن خود را پرداخت نکرده باشد می تواند در صورت درخواست زن مبادرت به صدور حکم طلاق نماید.

در اینجا ممکن سوالی برای همه پیش بیاید که آیا زن باید حکمی در باب محکومیت شوهر داشته باشد مبنی بر نپرداختن مهریه تا بتواند بر اساس آن درخواست طلاق بدهد؟

در بیشتر محاکم قضایی زمانی که زن حکم محکومیت شوهر به پرداخت نفقه را نداشته باشد و آن را به عنوان دلیلی، پیوست دادخواست طلاق نکند دادگاه نیز از پذیرش دعوی طلاق به درخواست زن به این جهت امتناع می کند و رای را به طلاق نمی دهد در صورتی که در بسیاری از دادگاه ها نیز معتقدند قانون کذار صرف اثبات تخلف شوهر از پرداخت نفقه با وجود تمکین زن و احراز این موضوع درجریان دعوی طلاق به درخواست زن ناشی از ترک انفاق را کافی برای پذیرش دعوی طلاق به درخواست زن می دانند و حکم طلاق را صادر می کنند.

یکی از مواردی که زن می تواند به استناد آن درخواست طلاق دهد طلاق به علت عدم پرداخت نفقه است. بر اساس قانون در عقد دائم نفقه زن بر عهده شوهر است و تکلیف به پرداخت نفقه همسر از زمان وقوع عقد نکاح برای مرد آغاز می‌شود، مشروط بر اینکه زن بدون مانع مشروع از ایفای وظایف زوجیت امتناع نکرده باشد.

سوالات خانواده | طلاق از طرف زن

 

مراحل درخواست طلاق | سوالات حقوقی خانواده

برای درخواست طلاق در صورتی که نفقه پرداخت نشده باشد و با در دست داشتن سند ازدواج و مدارک شناسایی می تواند به دادگاه خانواده، دادسرا و یا شورای حل اختلاف مراجعه کند. در این دعاوی که اختلاف بین دو طرف درباره پرداخت نفقه است و مدعی شوهر می باشد، وی مؤظف است دلایل پرداخت نفقه را به دادگاه ارائه دهد. 

اگر حکم دادگاه به نفع زن ضادر شود و مرد پس از قطعیت حکم از اجرای آن امتناع ورزد و یا در صورتی که ناتوانی شوهر برای دادگاه محرز گردد بر اساس قانون زن می تواند برای طلاق به دلیل عدم پرداخت نفقه به دادگاه خانواده مراجعه کند. 

شرایط داشتن استطاعات مالی برای پرداخت نفقه از طرف مرد که در قانون حمایت از خانواده آمده است، به مواردی که طلاق به دلیل عدم پرداخت نفقه درخواست می شود تسری ندارد زیرا در قانون مدنی آمده است که عجز شوهر از پرداخت نفقه را هم از مواردی عنوان داشته که زن می تواند تقاضای طلاق دهد و عدم امضای شروط موجود در عقدنامه توسط شوهر نیز نمی تواند اسقاط کننده حق درخواست طلاق به دلیل عدم پرداخت نفقه باشد.

 

 

موسسه حقوقی حامیان عدالت

منتشرشده در طلاق
چهارشنبه, 01 مرداد 1399 ساعت 12:52

قانون جدید مهریه

قانون جدید زندان برای مهریه

وکیل مهریه | وکیل طلاق | وکیل خانواده 

سوالات حقوقی طلاق

سوالات متداول حقوقی

چنان چه که مهریه مال معینی نباشد که به مالکیت زن درآید چه در عقد دائم و چه در عقد موقت وظیفه ای است بر گردن مرد که باید آن را پرداخت کند و مانند هر طلبی، طلبکار این حق را دارد که برای مطالبه آن به دادگاه مراجعه کند.

مهریه درج شده در صیغه نامه عقد موقت نیز اگر چه سند عادی است اما تنها از طریق دادگاه دادخواست داده می شود و مطالبه می گردد.

در صورتی که شوهر مالی نداشته باشد می تواند برای پرداخت مهریه به صورت قسطی با توجه به میزان درآمد، دادخواست اعسار از پرداخت مهریه تقدیم دادگاه نماید.

همچنین اگر شوهر مالی نداشته باشد، مهریه فقط تا ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی یا معادل قیمت آن ضمانت اجرای جلب دارد و یا می توان گفت پرداخت نکردن مهریه تا میزان ۱۱۰ سکه به معنی جلب خواهد بود و چنانچه مردی یک بار و یا به صورت قسطی ۱۱۰ سکه را پرداخت نماید و مابقی مهریه را پرداخت نکند امکان جلب و زندانی کردن او میسر نمی باشد ولی در صورتی که زن بتواند مالی از او به دادگاه معرفی کند می تواند باقی مانده مهریه را وصول نماید.

دریافت مهریه بیشتر از 110 سکه:

برای دریافت مهریه بیشتر از 110 سکه بر اساس قانون حمایت خانواده باید توانایی مالی مرد احراز گردد. زوجه اگر بتواند ثابت کند که مرد توانایی پرداخت مهریه را دارد مرد موظف به پرداخت می شود. 

مدت زمان زندان برای مهریه چقدر است؟

به این نکته توجه کنید که مطالبه مهریه دعوی حقوقی است و هر زمان که مهریه و یا اقساط آن معوقه پرداخت شود یا اعسار مجدد زوج برای دادگاه ثابت شود از زندان آزاد می شود. تلاش این روزهای دستگاه قضایی این است که اولا اقساط مهریه متناسب با توان زوج باشد و ثانیا تا جایی که امکان دارد کسی به زندان نرود. به عبارت دیگر شخص مُعسر به زندان نرود.

 

 شاید بخواهید بیشتر بدانید: شرایط اموال زوجه بعد از طلاق

موسسه حقوقق حامیان عدالت

 

منتشرشده در بدون مجموعه
یکشنبه, 09 ارديبهشت 1397 ساعت 16:55

هدف از داوری در طلاق

هدف از داوری در طلاق

سوالات حقوقی | سوالات کیفری

 

وکیل طلاق در گروه وکلای حامیان عدالت بر این باور است که اوری در طلاق به هدف سازش بین زوجه انجام می شود و اگر در غیر این صورت باشد مجازات قانونی دارد. داور باید با تشخیص مشکل زوجه و تلاش برای رفع آن در تلاش باشد با تدبیر خود سازش را بین زوجه حکم فرما کند.

منتشرشده در هدف از داوری در طلاق
سه شنبه, 24 بهمن 1396 ساعت 18:08

طلاق غیابی

مراحل طلاق غیابی

طلاق غیابی | سوالات طلاق | سوالات حقوقی طلاق

 سوالات طلاق

سوالات طلاق | مشاوره حقوقی طلاق

طبق قوانین و مقررات جمهوری اسلامی حق طلاق به مرد داده شده است. پس چه زن در دادگاه حضور داشته باشد و چه حضور نداشته باشد حکم طلاق از سوی دادگاه صادر می شود. در صورت عدم حضور زن در دادگاه حکم صادر شده در مورد طلاق غیابی می باشد و زن می تواند تا 20 روز اعتراض خود را اعلام کند. هر زمان زن بخواهد می تواند زن را طلاق دهد اما برای صدور حکم طلاق مرد باید تمامی حق و حقوق زن را به طور تمام کمال پرداخت کند. و چنانچه شرط تصنیف دارای در عقد نامه زوجین درج شده باشد باید به این شرط نیز عمل کرده. بعد حکم طلاق صادر می شود.

سوالات حقوقی طلاق | شرایط طلاق غیابی از طرف زن:

اگر درخواست طلاق از سوی زن باشد و زن برای طلاق خود دلیل قانع کننده ایی را به دادگاه اعلام کند، و مرد با وجود اینکه از سوی دادگاه به ابلاغ شده باشد ولی در جلسه دادگاه حضور نیابد و هیچ لایحه ایی نفرستد. و هیچ برگه ابلاغیع به مرد داده نشده باشد. دادگاه رای طلاق را صادر می کند. 

هرگاه زن چهار سال از مرد هیچ اطلاعی نداشته باشد، و با درخواست طلاق زن به دادگاه باید سه نوبت آگهی هر کدام به فاصله یک ماه در روزنامه چاپ شود. و در صورت گذشت یک سال از چاپ اولین آگهی چنانچه هیچ خبری از زنده بودن مرد به زن اطلاع داده نشود دادگاه حکم طلاق را صادر می کند.

یکی دیگر از مواردی که زن می تواند در خواست طلاق غیابی کند، نپرداختن نفقه از سوی مرد در مدت 6 ماه است. حتی اگر دلیل پرداخت نکردن نفقه از سوی مرد به دلیل فقر باشد. زن می تواند ابتدا به دادگاه مراجعه کردن و در صورت و در صورت پرداخت نکردن نفقه زن می تواند در خواست طلاق دهد. البته اگر زن به شوهر خود تمکین نکرده و و از انجام وظایف تکالیف زنانه خود بدون دلیل موجه امتناع ورزر از سوی دادگاه ناشیزه محسوب می شود. و نفقه به زن طعلق نمی گیرد.

در قوانین جمهوری اسلامی ایران حق طلاق به مرد داده شده اما در مواردی که زن تحمل زندگی پر مشقت و سختی با مرد را نداشته باشد می تواند درخواست طلاق غیابی دهد و در صوت اثبات زن مبنی به زندگی بر مشقت و سختی و اینکه دیگر توان تحمل آن زندگی را ندارد می تواند از مرد طلاق گرفته.

بر اثاث همین مورد یک تبصره به تبصره های قانون جمهوری اسلامی اضافه شده که موارد مشقت و سختی ار مشخص می کند. 

تعریف طلاق غیابی:

طبق قانون مدنی حق طلاق در اختیار مرد می باشد و مرد می تواند درخواست طلاق دهد و چنانچه زن در جلسات دادگاه حضور پیدا نکند رای طلاق به نفع مرد صادر خواهد شد و رای صادره غیابی خواهد بود. وکیل طلاق

 

 


سوالات حقوقی متداول:

  • شرط تصنیف دارایی به چه معناست؟

در شروط ضمن عقد، یک بند وجود دارد که در صورتی که مرد قبول کند و آن را امضا کند، برای مرد تعهدی ایجاد می کند تا چناتچه بدون دلیل موجه، اقدام به طلاق همسر خود نماید باید نصف دارایی خود را که پس از ازدواج با او به ازدواج به دست آورده است را به خانم تقدیم کند. 

  • آیا مرد می تواند مانع از اشتغال همسر خود شود؟

در صورتی که شغل خانم پایین تر از شان و چایگاه مرد باشد، مرد این حق را دارد تا مانع از اشتغال همسر خود شود. تشخیص این موضوع که شغل زن خلاف شان و جایگاه مرد می باشد، با دادگاه رسیدگی کننده می باشد. 

 

منتشرشده در طلاق غیابی

وکیل بانکی | سوالات حقوقی بانکی

چک چیست | وکیل بانکی | سوالات حقوقی بانکی

 وکیل بانکی

وکیل چک و مسائل حقوقی به برسی این موضوع می پردازد که پک چیست؟ و چه زمانی می توان چک را برگشت داد؟

چک چیست؟

چک سندی است که هیچ اعتباری ندارد جز اعتبار شخصی که چک را صادر کرده است. چک حکم اسناد لازمالاجرا را دارد یعنی اگر صاحب چک نتواند مبلغ چک را پرداخت کند می توان چک را برگشت داد. فرد صادر کننده چک اگر قادر نباشد چک را پاس کند طبق قوانین می توان مبلغ چک را از صادر کننده وصول کرد. 

چک سندی تجاری است که در برخی موارد با رعایت اصول آن، قابل اجرا است.

برای دریافت حکم صدور اجرائیه فرد دارنده چک باید عین چک و قبض عدم موجودی بانکی صادر کننده را که بانک مربوطه صادر کرده به  اجرائیات تحویل داده. اجرائیات زمانی حکم را صادر می کند که نمونه امضای فرد صادر کننده روی چک با نمونه امضای بانکی صادر کننده از طرف بانک تایید شود.

طبق قوانین و مقررات موجود زمانی که یک چک برگشت داده می شود می توان به میزان مبلغ چک از دادگاه تقاضای توقیف اموال نمود. 

چه زمان می توان چک را برگشت داد:

وکیل بانکی در برگشت چک به چهار مورد اشاره می کند که در صورت وجود هر یک از این موارد می توان چک را برگشت داد:

  1. نبود وجه نقد در حساب
  2. اعلام صادر کنن چک به بانک مبنی بر عدم توان در پرداخت مبلغ چک.
  3. تنظیم نادرست چک از قبیل خط خوردگی، مطابقت نداشتن امضا...
  4. صدور کردن چک از حسابی که مسدود است. 

وکیل بانکی | سوالات حقوقی بانکی | وکیل دعاوی بانکی

انواع چک:

 1. چک عادی

     چک عادی چکی است که فرد صاحب حصاب باز می کند، و به افرادی که از صاحب حساب طلب دارند می دهد. و به کسی هم که چک به نام اوه صادر شده است دارنده چک گفته می شود. و فردی که چک به نام او صادر شده است می تواند به بانک مراجعه کرده مبلغی را که صاحب چک در آن نوشته است را وصول کن. اصولا این موع چکها هیچ اطمینانی ندارند.

 2. چک تضمین شده:

     چک تضمین شده چکی می باشد که توسط بانک تضمین شده و پرداخت مبلغ آن بر عهده بانک می باشد. این نوع چکها توسط خود بانک صادر می شوند یعنی صادر کننده آن بانک می باشد. هر زمان به چک تضمین شده نیاز داشته باشید می توانید از بانک درخواست کنید. معمولا این نوع چک ها قابل اعتمادتر هستند.

 3. چک عادی: 

    چک تایید شده چکی می باشد که به محضصادر شدن چک، مبلغ چک از حساب طرف بلوکه شده و مبلغ را در حساب جاری فرد صاحب حساب قرار می دهد. مبلغ را برای گیرنده تضمیین می کند.

 5. چک مسافرتی:

   چک مسافرتی  چکی است که توسط بانک صادر می شود. و وجه آن توسط تمامی شعبات بانک و یا تمامی کارمندان پرداخت می شود. بر روی چک مسافری قید می شود که چک مسافرتی است. همچنین برای جلوگیری کردن از حمل پول در مسافرت مناسب است.

6. چک در وجه اصل

منظور چک پرداختی است.

7- چک وعده دار

چکی است که صادرکننده ، دستور ادا، وجه را در راس موعدی معین کند.

 8- چک رمزدار

چک رمزدار یا تضمینی بین بانکی یکی از ابزارهای پرداخت است که به درخواست مشتری به نام اشخاص حقیقی یا حقوقی با هدف تسهیل و تسریع در نقل و انتقال وجوه بین بانکی صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک صادرکننده تضمین می شود.

معنی حقوقی شدن چک چیست؟

بیشتر مردم فکر می کنند که چکی که از اعتبار افتاده است، ارزشی ندارد در حالی که این واقعا اشتباه است. در چک های حقوقی تنها صادرکننده قابل تعقیب و مجازات کیفری نخواهد بود ولی می توان تقاضای توقیف اموال صادرکننده را کرد و دادگاه نیز حکم به پرداخت مبلغ چک خواهد داد. مگر اینکه با دفاعیات صادرکننده ثابت شود که به طور کلی طلبی وجود ندارد و یا اینکه چک بابت ربا صادر شده است. 

 

 

وکیل بانکی | سوالات حقوقی بانکی | وکیل دعاوی بانکی

منتشرشده در سوالات حقوقی چک

سوالات حقوقی طلاق | سوالات حقوقی خانواده

سوالات حقوقی خانواده | سوالات حقوقی طلاق | وکیل طلاق

 سوالات منداول طلاق

در چه مواردی زن می تواند تقاضای طلاق کند:

وکیل دعاوی طلاق | طلاق توافقی | موسسه حقوقی

زن در صورت وجود هر کدام از موارد زیر می توان درخواست طلاق کند:

1. در صورت عدم پرداخت نفقه از سوی شوهر و در صورت ناتوانی شوهر از دادن نفقه.

2. در صورتی که دوام زنگی باعث بروز سختی زوجه شود. به این معنی که ادامه زندگی برای زن مشقت بار باشد. ((در ادامه باید به این نکته هم اشاره کرد که اثبات اینکه ادامه زندگی مشقت بار است به دلیل نبود رویه واحد در دادگاه کار سختی است.))

3. در صورتی که شوهر 4 سال مفقود الثر شود و حکم فوت ((که تشریفات خاص خود را دارد)) در مورد شوهر صادر شده باشد. لازم به ذکر است که اگر پیش از تمام شدن وقت تعیین شده. پیدایش شود شوهر می تواند با مراجعه به دادگاه حکم طلاق را فاقد اعتبار کند.

4. در صورت رعایت نکردن اصل قانون 1119 مدنی: به موجب این قانون زوجین می توانند هر شرطی که مخالف با شرایط عقد باشد را قبول نکرده و دخواست طلاق کنند. ((مثلا در زمان عقد شرط شود هر گاه شوهر زن دیگری بگیرد یا سوء قصد به جان زن کند یا هر گونه رفتاری که زندگی آن ها را غیر قابل تحمل کند. زن می تواند پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم خود را مطلقه سازد.))

شرایطی که در زمان عقد در پایان اسناد ازدواج درج می شود بایستی به امضای زوج و زوجه رسیده باشد.

 

 

گروه وکلای حامیان عدالت

 

منتشرشده در طلاق

اگر مؤسسه حقوقی حامیان عدالت توانسته در حل مشکلات حقوقی به شما کمکی کرده باشد می توانید با شماره هایی که در سایت درج شده تماس بگیرید تا وکلای ما پرونده حقوقی شما را به عهده گیرند. 

 

تماس فوری 02144850335